*****


 


 

 

Lisää lohkokuvioita

Lohkokuviot ovat ennalta suunniteltuja lohkoryhmiä. Jos haluat lisätä sellaisen, valitse Lisää lohko -painike [+] editorin yläreunan työkaluriviltä. Siirry hakupalkin alla olevaan Kuviot-välilehteen ja valitse kuvio.

Kuvien kehystäminen

Twenty Twenty-One sisältää tyylikkäät reunat sisällöllesi. Kun kuvalohko on valittuna, avaa “Tyylit” -paneeli editorin sivupalkissa. Valitse “Frame” -lohkotyyli aktivoidaksesi sen.

Overlap columns

Twenty Twenty-One also includes an overlap style for column blocks. With a Columns block selected, open the “Styles” panel within the Editor sidebar. Choose the “Overlap” block style to try it out.